Werkbaar 'statuut' voor rechten aub

4 min read

Onlangs schreven we over Auteursrecht en eerlijke vergoeding en dat veel kunstenaars teleurgesteld waren dat een aantal EU parlementairen tegen het voorstel hadden gestemd. We hadden contact met enkele EU parlementairen en werden uitgenodigd door Bart Staes.
Je kan ook zelf als kunstenaar iets doen: schrijf de EU parlementairen aan met de vraag te stemmen VOOR een oplossing voor een faire vergoeding vermoedelijk volgende woensdag 5 september of de week erop (zie mail lijst onderaan)

De redenen waarom sommige EU parlementairen tegen stemden, lopen sterk uiteen. Sommige parlementsleden zijn tegen omdat ze denken dat het internet zou aan banden gelegd worden (quod non voor alle duidelijkheid).
Anderen stemden tegen de ondemocratische werkwijze. Bart Staes legde uit: "De belangrijkste reden daarvoor is van democratische aard. De normale wetgevingsprocedure is dat er eerst een akkoord wordt bereikt in een parlementaire commissie en dat die tekst dan wordt besproken en goedgekeurd in de plenaire zitting van het EP. Met het akkoord van het totale parlement worden dan de onderhandelingen aangevat met de Raad van Ministers. Sinds enige tijd ontwikkelde zich de praktijk dat een parlementaire commissie de plenaire zitting van het EP toestemming  vraagt onmiddellijk en zonder verdere debatten of zonder een plenaire stemming de onderhandelingen op te starten met de Raad van Ministers."

Belangrijker is dat dit parlementslid het eens is dat er een billijke vergoeding voor kunstenaars moet zijn: "ik ben het helemaal met jullie eens. Eenieder wie creatieve diensten verleent moet daar billijk en eerlijk voor vergoed worden. Ik ben dus tegen alle blijheid-vrijheid op het internet. Ik erken dat het voorstel inzake copyright een serieuze verbetering is voor alle creatievelingen: auteurs, muzikanten, uitvoerders en schrijvers van teksten. Dat is deels zo omdat ik –na een ontmoeting met Tom Kestens en Klaas Delrue- samen met mijn Duitse collega Helga Trüppel in de Commissie Cultuur van het Europees Parlement een amendement indiende dat nu deels is opgenomen in de tekst die voorligt. Ik zal er dus ook alles aan doen dat wat nu verworven is ook behouden blijft binnen de positie van het EP."

Wij pleiten alleszins voor een werkbaar en onmiddellijk toepasbaar systeem. De kritiek dat een systeem van billijke vergoeding voor kunstenaars invoeren, zou betekenen dat we gaan van een internet naar een 'filternet' is fake news. Men kan zonder probleem vergoedingssystemen bedenken die dit fictieve probleem omzeilen. Denk maar aan het concept van unwaivable rights. Dat stond reeds eerder in een amendement.

Bart Staes: Ik zal het oorspronkelijke amendement dat we indienden in de cultuurcommissie opnieuw indienen en proberen het concept van "unwaivable rights" nog aan de tekst toe te voegen. Als we in plenaire anderen aan onze kant kunnen krijgen bestaat zelfs de kans dat het akkoord dat nu al goed is voor jullie creatievelingen alsnog verbeterd wordt.

Deze EU parlementsleden stemden vorige maal tegen. Overtuig hen toch voor te stemmen:
lieve.wierinck@europarl.europa.eu
sander.loones@n-va.be
hilde.vautmans@europarl.europa.eu
helga.stevens@europarl.europa.eu
anneleen.vanbossuyt@ep.europa.eu
ivo.belet@europarl.europa.eu (was afwezig vorige stemming)
schrijf@gerolfannemans.vlaanderen
kathleen.vanbrempt@s-p-a.be

Dit kan een mogelijke tekst zijn:
Geachte ,
Met teleurstelling namen we niet zo lang geleden kennis van het niet verlenen van een mandaat voor de auteursrechtenhervoming.
Daarom horen we graag of u dan volgende week wel VOOR een nodige hervormingen zullen stemmen?
"Onze vraag als Europese makers en uitgevers van creatieve content is even urgent als helder: zet een bestaand onrecht eindelijk recht. Zorg ervoor dat online-inbreuken op het auteursrecht en de naburige rechten vanaf morgen getraceerd kunnen worden en dat rechthebbenden en hun vertegenwoordigers eindelijk kunnen onderhandelen over een eerlijke vergoeding. Het blijft moeilijk om te geloven, maar de afgelopen decennia kon dat niet. Elke dag gedragen techreuzen zoals Google, YouTube en Facebook zich als online-freeriders. Ze maken gigantische winsten door creatieve content aan te bieden. Een marginaal percentage daarvan komt terecht bij jullie, de originele makers. Dat laatste is dus de inzet: een eerlijke vergoeding voor rechten, het auteursrecht, naburige rechten; ook online!” 
Zoals wij het begrepen ligt er een mogelijkheid om internetplatformen zoals Facebook en Youtube rechten te laten betalen ter tafel. We drukken de hoop uit dat er snel een oplossing komt die kunstenaars hun rechten en inkomsten gunt. 
We hebben als kunstenaars geen nood aan een onwerkbare tekst, wel aan de realisatie van een simpel en onmiddellijk toepasbaar systeem.
Zolang de bottom line maar is ‘loon naar creativiteit’ en de kunstenaars een faire vergoeding krijgen voor hun creaties en/of uitvoeringen.
Géén oplossing en geen systeem pro kunstenaars stemmen, is géén optie! U hebt nu de gelegenheid een significant verschil te maken voor ons als kunstenaars. Daarom schrijf ik u : gaat u ons steunen, gaat u er mee voor zorgen dat kunstenaars een eerlijke vergoeding krijgen hun werk(en)?

REAGEREN? Dat kan steeds, klik contact

#auteursrecht #auteursrechten #europeesparlement #bartstaes #artistsunited #copyright

statuut artiesten Sabam auteursrecht EU copyright