Wij kunnen niet meer wachten

3 min read

"Hoeveel maanden kunnen we het zo nog volhouden?", vraagt UPACT (de Unie van Professionelen uit de artistieke en creatieve sector), die vijftien federaties verenigt van verschillende disciplines (beeldende kunsten, audiovisueel / film, podiumkunsten, strips, illustratie, muziek). "De race van de regering met hun één enkele strategie (we wachten op vaccinatie en we sluiten ondertussen hele sectoren van de samenleving af met het risico ze te laten verdrinken) lijkt ons zijn grenzen te hebben bereikt", stelt UPACT. "Er is het gezondheidsrisico. Maar vandaag moeten we psychologische, sociale, economische en democratische risico's integreren in regeringsbeslissingen. (...)
Cultuur moet door de overheid worden gezien als een partner om door een structureel geworden crisis heen te laveren."

▶︎ Op 24 februari 2021 bevestigden we via een teleconferentie met de premier opnieuw dat de culturele sector vooral een partner is in het gezondheidsbeleid, dat we de bevolking kunnen helpen de beproevingen van deze moeilijke tijden te overwinnen. Dat we klaar zijn voor een ONMIDDELLIJKE heropening.

▶︎ We wachten op een krachtig engagement van de premier en zijn regering, zodat onze sector een prioriteit is voor de volgende beslissingen, voor een heropening die economisch levensvatbaar is en niet strikt symbolisch.

▶︎ Zelfs als de COVID-crisis voortduurt, zal het nodig zijn om met het virus te leven, om het beheer van de crisis anders te bekijken en toe te laten de cultuursector te heropenen, zonder deze opnieuw te sluiten!

▶︎ We wachten vol spanning op wat er op 26 februari voor cultuur wordt gespecificeerd!

▶︎ Ter herinnering, hier is het persbericht dat mede is ondertekend door meer dan duizend partners uit de sector: --> https://www.noculturenofuture.be/switch-culture-on/

Leden van l'UPACT - Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création — Travailleur·euse
Aires Libres | Ambitus | ARRF | ArtistsUnited | Bureau Abdil | CCTA | Ctej Bruxelles | FACIR | Fbmu.be | Fédération des ARTS PLASTIQUES | Fédération de conteurs professionnels de Belgique | Hors Champ | M-Collectif | METAL | Prodiff Collectif | RAC - Fédération professionnelle du secteur chorégraphique | UAS - Union des Artistes du Spectacle

* Wanhopig proberen culturele actoren hun stem te laten horen ten gunste van versoepelingen . Geconfronteerd met de rampzalige situatie werden afgelopen zaterdag meer dan 500 acties uitgevoerd in meer dan 120 plaatsen van het land als onderdeel van de oproep van het collectief "Still Standing for Culture". Volgens schattingen van de industrie hebben meer dan 20.000 mensen de beweging gevolgd.

* "Hoeveel maanden kunnen we het zo nog volhouden?", vraagt UPACT (de Unie van Professionelen uit de artistieke en creatieve sector - l'Union de professionnels des arts et de la création - pôle travailleur ), die vijftien federaties verenigt van verschillende disciplines (beeldende kunsten, audiovisueel / film, podiumkunsten, strips, illustratie, muziek). "De race van de regering met hun één enkele strategie (we wachten op vaccinatie en we sluiten ondertussen hele sectoren van de samenleving af met het risico ze te laten verdrinken) lijkt ons zijn grenzen te hebben bereikt", stelt UPACT. "Er is het gezondheidsrisico. Maar vandaag moeten we psychologische, sociale, economische en democratische risico's integreren in regeringsbeslissingen. (...) Cultuur moet door de overheid worden gezien als een partner om door een structureel geworden crisis heen te laveren."

* De Unie wijst ook op de onzekerheid en zelfs de armoede van haar leden. "België is een sociale staat en er is steun vrijgemaakt voor een bepaald aantal werkenden", zegt ze. Maar dat hielp niet iedereen. "Degenen die het statuut van kunstenaar hadden, hadden normaal gesproken een bijkomend inkomen. Ze leven nu van gemiddeld 1.000 euro of minder per maand. Degenen die noch onafhankelijk noch statutair waren, kloppen nu - soms tevergeefs - aan bij het OCMW."

* UPACT betreurt ook de "ongelukkige keuze van termen, concepten, semantiek" bij het beheer van de crisis, verwijzend naar de ‘essentiële / niet-essentiële’ splitsing. "We hebben aanvaard om eerst geen prioriteit te zijn tijdens de invoering van de beperkingen. Maar vandaag zijn we een prioriteit geworden", benadrukt UPACT.

* “Sinds enkele weken pleiten we voor een risicodeling-strategie die niet langer gebaseerd is op sectoren (enkele sectoren worden gesloten om de andere actief te laten), maar op intersectorale solidariteit (met protocollen die zijn aangepast aan alle situaties: handel , transport, open ruimte, de verzamelplaatsen en contacten zijn talrijk). Onze plaatsen zijn even veilig of zelfs veiliger dan andere verzamelplaatsen. Ze gesloten laten is daarom een ​​ideologische en politieke keuze, maar niet louter een veiligheidskeuze ", besluit UPACT.

--

Membres de l'UPACT
Aires Libres | Ambitus | ARRF | ArtistsUnited | Bureau Abdil | CCTA | Ctej Bruxelles | FACIR | Fbmu.be | Fédération des ARTS PLASTIQUES | Fédération de conteurs professionnels de Belgique | Hors Champ | M-Collectif | METAL | Prodiff Collectif | RAC - Fédération professionnelle du secteur chorégraphique | UAS - Union des Artistes du Spectacle