Vrijetijdswerk en lesgeven?

1 min read

Mag men muzieklessen geven voor een vereniging onder deze nieuwe regeling 'vrijetijdswerk'. Kan men als lesgever (instrument of notenleer bijvoorbeeld) voor een vereniging gebruik maken van deze in voege gegane regeling ‘bijklussen’? We vroegen het aan de DG Beleidsondersteuning- en coördinatie (DG BESOC) en kregen een snel en duidelijk antwoord, waarvoor dank. Hieronder wat wel en niet kan:

Het antwoord is tweeledig gezien het over één activiteit gaat (het geven van lessen muziek door een lesgever) die kan plaatsvinden in twee verschillende situaties:

1.- In het kader van het verenigingswerk
Artikel 3, 15 van de wet van 18 juli 2018 vermeldt de volgende activiteit:
"15. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;"

Het geven van lessen muziek door een lesgever valt niet onder deze activiteiten, zodat de regelgeving van het verenigingswerk hier niet van toepassing is.

2.-In het kader van de occasionele diensten tussen burgers
Artikel 20, 3 van de wet van 18 juli 2018 verstaat onder “occasionele diensten tussen burgers” onder meer het volgende:
"3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever."

De lesgever instrumenten kan, mits hij de andere bepalingen van de wet van 18 juli 2018 naleeft, bijles in verband met muziek geven aan een privéburger.
LET OP: Als zelfstandige mag het niet gaan om een identieke activiteit als datgene wat men uitoefent als zelfstandige.

Tot slot: in de regeling vrijetijdswerk bouw je geen enkel recht op naar werkloosheid of pensioen.

Nog vragen? CONTACTEER ons

#vrijetijdswerk #muzieklessen #bijklussen