Update maatregelen voor kunstenaars en technici

2 min read

Kunstenaars en technici in de sector, hebben om de crisis door te komen, tijdelijk recht op soepelere toegang tot het werkloosheidsstatuut "kunstenaar", zodra de kunstenaar of technicus in de referentieperiode van 13 maart 2019 tot 30 juni 2021 in totaal 20 werkdagen of 10 prestaties kan aantonen! (Wet van 15 juli 2020). Zie lager voor de updates.

En voor degenen die al een ‘kunstenaarsstatuut ‘ hebben, wordt de dagvergoeding verhoogd: 59,25 euro per dag voor werknemers met gezinslasten en 52,20 euro voor alleenstaande of samenwonende werknemers. De aanpassing gebeurt automatisch, u hoeft niets te doen, de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) zal uiterlijk in mei of juni met terugwerkende kracht betalen (vanaf januari).

Meer info

Het Koninklijk Besluit van 2 mei 2021 tot vaststelling van de verhoging van de uitkeringen voor werknemers met het "sociaal statuut van artiest", de retroactieve betaling van de verhoogde uitkeringen vanaf 1 januari 2021, en de verlenging van de referentieperiode van de wet van 15 juli 2020 (van 13 maart 2019 tot 30 juni 2021), is in werking getreden op 7 mei 2021, en dit met terugwerkende kracht van 1 april 2021.

Gevolgen:

Voor de wet van 15 juli

  • Het voordeel van toegang tot tijdelijke soepelere toegang tot werkloosheidsuitkeringen wordt verkregen zodra de artiest of technicus 20 dagen contractarbeid of 10 prestaties heeft, dus zodra aan de voorwaarden is voldaan en niet op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag.
  • Aangezien het koninklijk besluit op 1 april 2021 in werking is getreden, kunnen de uitkeringen vanaf die datum worden aangevraagd.
  • De betrokkene heeft twee maanden de tijd om de tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen. Aangezien het koninklijk besluit op 7 mei 2021 werd gepubliceerd, kan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet de uitkeringen voor de maand april aanvragen tot 8 juli 2021 (eventueel verlengd, maar de informatie moet nog worden bevestigd door de RVA).

In de praktijk:

  • Iemand die vóór 1 april aan de voorwaarden voor toegang tot tijdelijke uitkeringen voldeed, kan ook tot 7 juli een aanvraag indienen.
    Zij/hij zal vanaf 1 april tijdelijke uitkeringen ontvangen
  • Een persoon die op een datum tussen 1 april en 7 mei aan de voorwaarden voldeed om in aanmerking te komen voor tijdelijke uitkeringen, kan ook een aanvraag indienen.
    Hij/zij zal tijdelijke uitkeringen ontvangen vanaf de dag dat men aan de voorwaarden voldoet.

Verhoging van de uitkeringen

Verhoging van de uitkeringen voor mensen die het zogenaamde sociale statuut van kunstenaar genieten:
€ 59,25 / dag voor werknemers met gezinsverantwoordelijkheden
€ 52,20 voor alleenstaande of samenwonende werknemers.
De verhoogde “kunstenaars”-uitkeringen worden automatisch met terugwerkende kracht betaald (zonder dat de begunstigden iets hoeven te doen), hetzij eind mei, hetzij eind juni.

We hopen op de verlenging van alle sociale beschermingsmaatregelen tot tenminste 30 september 2021