Statuut, Minister Peeters antwoordt

3 min

We schreven het reeds eerder dat er een bestaansreden is voor taakloon!
Bepaalde regels voor kunstenaars zijn net gecreëerd om tegemoet te komen aan de specifieke manier van werken in onze sector.
Dat is by the way niet zo vreemd: Er bestaan ook aangepaste regels voor zeevissers, voor personeel uit de burgerluchtvaart, voor politie of brandweer, enz. Dus dat men maar stopt met spreken van uitzonderlijke 'voordeelregels', of gaat u morgen de aangepaste regels voor die andere beroepsgroepen ook allemaal afschaffen of onmogelijk maken, beste RVA en beste voogdijminister Kris Peeters?

ArtistsUnited is alleen of samen met andere organisaties zoals de Acteursgilde de laatste weken verschillende malen naar parlementsleden en kabinetten getrokken. Minister Peeters antwoordt nu op vragen van parlementsleden:

Monsieur le président, chères collègues, avant toute chose, il convient de souligner que la réglementation sur le chômage tient compte de la situation spécifique d'un artiste et prévoit des règles dérogatoires pour qu'il puisse être admis aux allocations de chômage. Cette disposition est maintenue et je répète que je ne modifierai pas la réglementation actuelle.

Madame Gerkens, je vous ai déjà donné certaines informations en commission et j'estime qu'il est très important de trouver, dans le cadre légal, une solution au problème des artistes.

Je comprends l'inquiétude actuelle des artistes par rapport aux actions de l'ONEM. J'ai donc convoqué un groupe de travail au sein du comité de gestion de l'ONEM qui étudiera une fois de plus cette question. J'espère recevoir des informations et des réponses adéquates pour la fin de l'année car, comme vous, j'estime que les règles doivent être respectées et qu'une réponse claire doit être donnée aux artistes. J'espère pouvoir vous donner en 2018 des informations complémentaires et convaincre les artistes qu'il n'est pas nécessaire de mener une action importante contre le ministre responsable de l'emploi.

De artistieke en creatieve sector wordt gekenmerkt door projectmatig werken. Net daarom heeft de wetgever regels uitgevonden die dit terecht neutraliseren. Een van die wezenlijke regels is de taakloonberekening. Kunstenaars kunnen zo op basis van wat ze bijdragen aan het systeem (op basis van wat ze verdienen betalen ze namelijk uiteraard ook sociale bijdragen zoals elke werknemer) op een haalbare manier hun rechten opbouwen.

Wij vinden dit nog niet genoeg. Als voogdijminister bevoegd over de materie dient men niet de verantwoordelijkheid af te schuiven op een overlegcomité van RVA. Wij verwachten van jullie en onze minister dat hij de kunstenaars reëel en concreet steunt. Indien Minister Peeters de RVA zou toestaan hun nieuwe interpretatie verder te zetten die het kunstenaars nog enkel mogelijk maakt om op basis van een bepaald aantal reële dagen zaken te bewijzen, vallen bijna alle kunstenaars uit de boot. Wij zijn er zeker van dat Minister Peeters niet die bedoeling heeft. We blijven dit opvolgen en samen met andere 'willing parties' zoals CGSP Culture of de Acteursgilde zullen we hier blijven op hameren!

Ter herinnering: Kunstenaars dragen evenveel bij, of ze dit nu op X-aantal dagen of op basis van een bepaald brutoloon bewijzen: De bijdragen die kunstenaars betalen op hun verdiende loon zijn even hoog als voor andere werknemers. Het verschil zit hem echter in het feit dat men kunstenaars quasi enkel via projecten aanneemt! Dus net daarom hebben ze nood aan het kunnen gebruiken van de taakloonberekening.

REAGEREN? Dat kan, via support@artistsunited.be of via ons contactformulier