Statuut in de WKL, do's en don'ts

2 min read
Wanneer je een bepaalde regel kan bewijzen op een bepaald moment, bewijs die dan. Zelfs al denk je het op dat moment niet nodig te hebben. Je weet nooit wanneer je situatie plots verandert.
G. Segal Depression Bread Line

Inderdaad, wanneer je bv. je recht op een uitkering kan bewijzen, bewijs het dan. Je bent niet verplicht om een uitkering te genieten daarna. Maar je draagt je recht op uitkering minstens 3 jaar mee als je 1 dag uitkeringen geniet.

Behoud van rechten? Zelfde stelling: als je het kan aanvragen waarom niet. Enkele voordelen: U moet niet beschikbaar zijn voor bijkomende uren of voor een voltijdse tewerkstelling; niet ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse tewerkstelling; niet in het bezit zijn van een controlekaart.

TAAKLOON OF GEEN TAAKLOON?
Een algemeen standpunt pro of contra taakloon is onmogelijk. Enkele situaties verduidelijken dit:
- Wanneer je nog je recht op uitkering dient te bewijzen, heb je belang bij taakloon gezien hier op een andere manier - die rekening houdt met het projectmatig werken in de sector - het aantal dagen wordt berekend;
- Wanneer je de eerste maal de Voordeelregel (Neutralisatieregel) bewijst, is taakloon nuttig;
- Bij een mogelijke verstrenging van de verlenging van de Voordeelregel zal taakloon interessant zijn;
- Men heeft reeds het recht op uitkering en ook de Voordeelregel bewezen. Taakloon nodig of niet??
Sommigen adviseren dat taakloon niet nodig is. Dat is heel kort door de bocht gezien de problematiek omtrent de ‘passende’ jobaanbieding en verplichte (niet-artistieke) opleiding: Als uitkeringsgerechtigde dient men op elk moment te kunnen voldoen aan de 156 dagen -regel zodat men een niet-artistiek jobaanbod of opleiding kan weigeren.
Men kan enkel een niet-artistieke job weigeren indien men 156 dagen kan bewijzen...

Enkele bedenkingen
-
Een contract volgt uit de feitelijkheden. Dat wil zeggen dat een contract een overeenkomst is die volgt uit wat enerzijds gepresteerd wordt en anderzijds volgt uit wat overeengekomen wordt tussen beide partijen die bevoegd zijn een overeenkomst af te sluiten. Met andere woorden: je zit deels zelf aan het stuur, JIJ bent de COPILOOT van je traject :-)
En laat niemand je iets anders wijsmaken.
- Elke situatie is anders, een individuele benadering voor elke kunstenaar is dus nodig.
Daarom vragen wij bij ArtistsUnited steeds: Wat jouw stand van zaken is & wat het te bereiken doel is voor jou.

Wist je dat: - Ook in de gewone regeling verlies je bijkomende uitkeringen:
De RVA rekent de arbeids- en feestdagen om naar dagen in een 6-dagenweek.
De arbeidsdagen worden dus vermenigvuldigt met 1,2.
Als je dus 2 dagen werkte in een 5-dagen stelsel rekent RVA dit om in een 6-dagen stelsel en ronden ze dit af naar boven. Je verliest dus bijkomend een halve dag uitkering
Ook als je vrijdag en daaropvolgende maandag werkte, krijg je geen uitkering voor de zaterdag.

VRAGEN?
Stel ze via support@artistsunited.be of surf naar /nl/faq-advies

statuut kunstenaarsstatuut artiesten artiestenstatuut