2 min read

One million dollar question; update werkloze kunstenaars en pensioen

Regering Michel beslist

We schreven eerder dat de regering Michel een oplossing zocht voor het feit dat een werkloze meer pensioenrechten kan opbouwen dan wie werkt. Ieder gewerkt jaar telt nu mee voor het pensioen. Voor sommige beroepscategorieën bestonden uitzonderingen zoals mijnwerkers, zeevaarders, beroepsjournalisten, vliegend personeel. Voor kunstenaars was er helaas geen sprake van uitzonderingen.
De regering besliste nu dat werklozen inderdaad minder zullen opbouwen na 1 jaar werkloosheid. Verworven rechten blijven wel behouden. Er wordt nu ook een uitzondering gemaakt voor alle 50-plussers. En ook het minimumpensioen stijgt.

We lazen in de pers (juli 2017) onder meer: "Een nieuw koninklijk besluit moet dat soort situaties in de toekomst vermijden: de werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid (de tweede periode) en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 berekend worden op basis van het minimum jaarrecht en niet meer op basis van het laatst verdiende loon."
Een krant meldt (september 2017) dan weer dat in de teksten die nu op tafel liggen er tal van uitzonderingen zijn. Tijdelijke werklozen, deeltijdse werknemers, pwa, havenarbeiders en artiesten zouden gevrijwaard worden. (De Tijd 20170911)

One million dollar question
--> 'NA EEN JAAR WERKLOOSHEID': Betekent dit dat men effectief na 1 kalenderjaar werkloosheid overschakelt naar een mindere bijdrage voor pensioen? Of zal men de verlenging via de Voordeelregel/Neutralisatieregel aanvaarden als een gelijkgestelde periode? Dan gaat men dus over de periode van "één jaar".
Dat is dus de one million dollar question die ArtistsUnited wil bevestigd zien. We houden de vinger aan de pols en u op de hoogte.

BESLISSINGEN

- Ben je werkloos dan bouw vanaf 2019 enkel nog het eerste jaar pensioenrechten op basis van je laatste loon op. Nadien is dat op basis van een minumumrecht.
- Ben je werkloze 50-plusser: Je blijft pensioen opbouwen op basis van jouw laatste loon. (Dit is duidelijk niet het einde van dit verhaal gezien de reacties van de verschillende politieke partijen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.)
- Heb je meer dan 30.000 euro aanvullend pensioen (tweede pijler) per jaar, dan word je zwaarder belast. Dat laatste zal wel niet op veel kunstenaars van toepassing zijn...!
- In september wordt het minimumpensioen opgetrokken tot 1.121,45 euro.

Verhoging minimumpensioen

Voor alleenstaanden stijgt het minimumpensioen (met volledige loopbaan) naar 1.212,45 euro op 1 september 2017. "Dat is voor een zelfstandige een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds deze regering eind 2014 aantrad. Voor een werknemer komt dit overeen met een verhoging van bijna 90 euro per maand."

Ook de Inkomstengarantie voor ouderen (IGO) wordt hoger (+0,9%). De uitkering voor 'gepensioneerden met beperkte financiële middelen' stijgt van 701,72 euro naar 708,03 euro voor wie samenwoont en van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro voor een alleenstaande. Ook het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers stijgt.
In totaal trekt de regering in 2017 en 2018 ruim 348 miljoen uit voor het optrekken van de pensioenen. 

VRAGEN? Stel ze via support@artistsunited.be of surf naar /nl/faq-advies