Minister Peeters onderneemt stappen naar RVA

2 min

Kris Peeters antwoordde onze voorzitter Mario Maes op de vragen die we hadden over de eerdere parlementaire vraag en antwoord in verband met taakloon en RVA (zie afbeelding). De Acteursgilde kreeg een gelijkaardig antwoord gezien samen een aantal initiatieven nemen in dit dossier. Wij willen graag nog meer duidelijkheid van onze Minister.

De Minister schrijft: "het dossier in de werkloosheidsverzekering en het begrip taakloon dat hierbij gehanteerd wordt, krijgt mijn bijzondere aandacht"
"Zoals ik reeds in het Parlement antwoordde, houdt RVA rekening met de specifieke situatie van de tewerkstelling als artiest. Ik wens dit ook zo te houden.
Ik zal een overleg organiseren met de sector en met RVA in dit dossier".

Wij stellen echter net vast dat RVA géén rekening houdt met de specifieke tewerkstelling van kunstenaars. Dat is net het probleem. Daarom stuurden we opnieuw een brief naar onze bevoegde Minister.

Onze voorzitter van ArtistsUnited, Mario Maes, antwoordde het volgende:
" Dank voor uw brief en dank voor de aandacht die u aan dit dossier ivm kunstenaars, statuut en taakloon geeft!

Wat bedoelt u als ik mag vragen met “De RVA houdt rekening met de specifieke situatie van de tewerkstelling als artiest. Ik wens dit ook zo te houden” ?
—> Bedoelt u de zeer negatieve nieuwe interpretatie van RVA die net totaal géén rekening houdt met de wijze waarop kunstenaars werken?
—> Of bedoelt u dat u als onze bevoegde Minister RVA zal opdracht geven hun beslissing in de recente RIODOC nota terug te schroeven zodat men WEL rekening zal houden met de 'specifieke situatie van de tewerkstelling als artiest’, zoals u dit inderdaad correct verwoordt!

De situatie van de tewerkstelling als artiest is inderdaad specifiek. De nieuwe interpretatie van RVA, die behoorlijk verder gaat dan een simpele verduidelijking, is bijzonder kwalijk voor àlle kunstenaars.
Er is een bestaansreden voor taakloon! Bepaalde regels voor kunstenaars zijn net gecreëerd om tegemoet te komen aan de specifieke manier van werken in onze sector.
Dat is by the way niet zo vreemd: Er bestaan ook aangepaste regels voor zeevissers, voor personeel uit de burgerluchtvaart, voor politie of brandweer, enz. Dus spreken van uitzonderlijke ‘voordeelregels’ zoals sommigen doen, is niet correct. Of gaat men morgen de aangepaste regels voor die andere beroepsgroepen ook allemaal afschaffen of onmogelijk maken zoals RVA nu gedaan heeft met die specifieke regel voor kunstenaars?

De onhandige poging om de gevolgen van een andere specifieke regel voor kunstenaars ongedaan te maken, met name de cumulregel, mag niet tot gevolg hebben dat de levensbelangrijke taakloonregel onmogelijk wordt gemaakt. Hier zijn andere oplossingen voor te vinden. ArtistsUnited is beschikbaar om hier van gedachten over te wisselen, samen met de Acteursgilde.

Wij blijven samen met de kunstenaars dus bezorgd en willen u als voogdijminister bevoegd over de materie vragen in te grijpen. Er is namelijk een gevaar in dit door te schuiven naar een overlegcomité van RVA. Ondanks de kundige mensen die deze dienst heeft, staan zij erg ver van de realiteit van de mensen op het veld. Anders hadden ze nooit deze nieuwe interpretatie ingevoerd…
Wij willen u vragen dat de kunstenaars reëel en concreet steunt. Indien u de RVA zou toestaan hun nieuwe interpretatie verder te zetten vallen bijna alle kunstenaars uit de boot. Ik ben er zeker van u niet deze bedoeling heeft!

We blijven dit dossier uiteraard van dichtbij volgen. Jullie reacties zijn zoals steeds welkom! Via onze FB pagina, via support@artistsunited.be of via ons contactformulier