Het 'statuut' en niet vergoedbare dagen?

1 min read

Een artistsunited app met automatische berekeningstool voor jou
Hier de link naar de app die het rekenwerk voor jou doet:
https://itunes.apple.com/be/app/artistsunited/id1161142426?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7386JA&hl=nl

Enkele zaken ivm taakloon omdat nuanceren belangrijk is. Elke individuele situatie is anders. Daarom vragen wij bij Artists United steeds:
- Wat jouw stand van zaken is;
- Wat het te bereiken doel is voor jou.
Enkel op basis van die persoonlijke antwoorden kan men een onderbouwd advies geven.

Wel of niet taakloon?
Een contract volgt uit de feitelijkheden. Dat wil zeggen dat een contract een overeenkomst is die volgt uit wat enerzijds gepresteerd wordt en anderzijds volgt uit wat overeengekomen wordt tussen beide partijen die bevoegd zijn een overeenkomst af te sluiten. (Met andere woorden: je zit aan het stuur, JIJ bent de PILOOT van je traject :-)

Een algemeen standpunt pro of contra taakloon??
Dat hangt af van de situatie. Enkele voorbeelden:
- Wanneer men nog het recht op uitkering dient te bewijzen, heeft men belang bij de taakloonberekening waarbij men op een andere manier het aantal arbeidsdagen berekent;

- Wanneer men de eerste maal de Voordeelregel/Neutralisatieregel wil bewijzen (156 dagen waarvan minstens 104 artististiek) , is taakloon nuttig;

- Bij een mogelijke verstrenging van de verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel zal taakloon interessant zijn;

- Reeds uitkering en ook Voordeelregel/Neutralisatieregel bewezen Taakloon nodig of niet?
Op het eerste zicht zou men geneigd zijn ‘niet nodig’ te antwoorden. Dat is echter kort door de bocht gezien de problematiek omtrent de zogenaamde ‘passende’ jobaanbieding en verplichte (niet-artistieke) opleiding: Als uitkeringsgerechtigde dient men op elk moment te kunnen voldoen aan de 156 dagen regel zodat men een niet-artistiek jobaanbod of opleiding repectvol kan weigeren.
--> Men kan enkel en alleen een niet-artistieke job weigeren indien men 156 dagen kan bewijzen. (156 dagen waarvan minstens 104 artistiek).

CONCLUSIE
- Elke situatie is individueel: een individuele benadering en advies voor elke kunstenaar is aangewezen.

Weet ook dat Artists United samen met de Acteursgilde en 9 andere organisaties voorstellen deden om de regels in het 'statuut' te vereenvoudigen en verbeteren. Ook deze regel in verband met de cumulberekening. Je lees er meer over hier.

VRAGEN?
Stel ze via support@artistsunited.be of surf naar /nl/faq-advies