Fair Practice? Creative Fair Play!

1 min read

Artists United vzw is partner van en steunt de Creative Fair Play van Flanders DC (district of creativity) en Creative network : Een lijst met zeven positieve, wederzijdse engagementen. Ondermeer de vergoeding, de intellectuele eigendom, de briefing en de manier van opdrachten toekennen komen aan bod. Deze best practices werden opgesteld na een uitgebreide consultatieronde bij ondernemers uit de sector en hebben hun nut bewezen als bindmiddel om succesvol samen te werken. Zowel in het voordeel van de creatieve ondernemer als in dat van de opdrachtgever.

In de creatieve sector is samenwerken en werk uitbesteden essentieel. Het slagen van je samenwerking – tijdelijk, op platformen of eventueel via tussenpersonen – hangt sterk af van het evenwicht tussen alle partijen. Hier zijn onze zeven best practices om succesvol samen te werken met creatieve ondernemers.

Opdrachtgever, creatieve ondernemer of beide? Dit is een positief manifest voor iedereen. Het bevordert wederzijds engagement en garandeert duurzame resultaten.

www.artistsunited.be - creativefairplay.com

artiesten Fair Practice kunstenaars cultuursector Creative Fair Play