Eindelijk, really??

1 min read

Halfslachtige opening
Laten we niet vergeten dat deze late en halfslachtige heropening van de culturele sector een collectief falen is. Culturele activiteiten zijn nog steeds onderworpen aan epidemiologische criteria alhoewel ze inherent veilig zijn mits enkele maatregelen.

Maandenlang werden onevenredige en discriminerende beperkingen opgelegd. De intense mobilisatie van de kunstwerkers en het publiek is niet gevolgd door enig effect in de politieke ... Men heeft over de cultuur gewalst tot het einde toe.

Er is een reden waarom een 4O-tal organisaties zich tot de rechtbank hadden gewend tegen deze disproportionele behandeling van de sector. Niet alleen voor wat ons overkomen is maar om ook duidelijk te maken dat dergelijke discriminerende en ongelijke behandeling van een sector niet meer mag gebeuren, nie wieder!

StillStanding For Culture publiceert vandaag in Le Soir een open brief over het halfslachtige herstel van de culturele activiteiten: https://plus.lesoir.be/376929/article/2021-06-08/carte-blanche-sur-le-secteur-culturel-ceci-nest-pas-une-reouverture

#upact #stillstanding #stillstandingforculture #artistsunited