DELEN aub!: “Don’t switch Off”

1 min read

Pour rappeler notre existence aux politiques, avant que des décisions qui vont inévitablement nous impacter soient prises, on propose de propager un maximum (et rapidement) le slogan: ’Don’t switch off’
Om ons bestaan aan de politiek in herinnering te brengen en voor men beslissingen neemt die geen rekening zouden houden met onze sector en de bestaande veiligheidsprotocollen, vragen we je om massaal deze campagne te delen

Hier enkele afbeeldingen om massaal te delen - voici quelques images à partager