Culturele sector ten strijde

2 min read

Geconfronteerd met de meedogenloosheid van de federale regering, wendt de culturele sector zich tot de rechtbank - Persbericht 6 mei 2021

De culturele sector bevindt zich al meer dan een jaar in dezelfde situatie: de regering blijft de sector beschouwen als "niet-essentieel" en als ‘haar’ eenvoudige aanpassingsvariabele.

De culturele sector verwachtte veel van het laatste Overlegcomité dat op 23 april werd gehouden en dat in principe (ook) aan de sector had moeten gewijd zijn. En het is niet dat wij niet actief met de ministers hebben samengewerkt om een pragmatische oplossing te vinden met het oog op een voorzichtige, verantwoorde herneming vanaf 8 mei, met respect voor de ook in andere sectoren geldende veiligheidsregels.

Maar met een eenvoudige vingerknip werd onze hoop de bodem ingeslagen: geen mogelijkheid tot voorstellingen indoor in mei en een zeer ontoereikende capaciteit van 50 personen buiten; geen bevredigende vooruitzichten op middellange of lange termijn; heropeningen op grond van epidemiologische criteria waar de culturele sector zelf geen vat op heeft; of ook nog géén benadering per type activiteit zoals nochtans aangekondigd.

De culturele sector bevindt zich al meer dan een jaar in dezelfde situatie: de regering blijft de sector beschouwen als "niet-essentieel" en als ‘haar’ eenvoudige aanpassingsvariabele.

Vandaag vraagt de culturele sector om gerechtigdheid.

Op 6 mei 2021 heeft een groep federaties en personen (fysieke en rechtspersonen) representatief voor de culturele sector, een procedure in kort geding aangespannen tegen de Belgische Staat in de ultieme hoop alsnog een herneming van publieke voorstellingen en activiteiten mogelijk te maken.

Dit geding beoogt niet alleen de onwettigheid van de opgelegde maatregelen te doen vaststellen, naar het voorbeeld van andere recente uitspraken in deze, maar ook - en misschien vooral - het gebrek aan proportionaliteit van de genoemde maatregelen voor het voetlicht brengen. Wetenschappelijke studies stellen herhaaldelijk en consequent hetzelfde: culturele trefpunten zijn niet het meest riskant vanuit gezondheidsoogpunt.

Bovendien klaagt de sector ook de discriminatie aan waaronder de culturele sector sinds het begin van deze crisis te lijden heeft.

“Vandaag worden keuzes gemaakt niet alleen vanuit gezondsheidsoverwegingen, maar puur politiek en de sector kan dergelijke beslissingen van onze beleidsmakers niet langer aanvaarden. Deze beslissingen hebben te veel sociale, economische en democratische gevolgen”

De eisers komen ook in actie voor burgers die het recht op cultuur wordt ontzegd. De sector benadrukt dat dit geding ook de bedoeling heeft het recht op toegang tot cultuur voor elkeen te verdedigen.

Woordvoerders

- Audrey Lackner, avocate au Barreau de Bruxelles : 0494/77.37.99
- Servaas Le Compte : 0495/50.84.08
- Virginie Devaster : 0484/80.40.19
- Françoise Havelange : 0475/52.19.52
- Pierre-Alain Breeveld : 0486/57.47.10